Associació

La nostra història

L’any 1992, la Teresa Puig, infermera a l’esquerra de l’Eixample, forma l’Associació Catalana de Malalts d’Epilèpsia (ACME) junt amb 3 malalts epilèptics i la mare d’una nena epilèptica. L’Associació es reuneix a la casa Elizalde, espai cedit per l’ajuntament. L’any 1994, aquesta associació s’inscriu al registre d’entitats.

Després d’un temps, la Teresa Puig deixa l’Associació i la Roser Rovira entra a formar part de la mateixa i, juntament amb l’Isidre, porten endavant l’Associació fins a principis dels anys 2000, en què l’Associació queda parada.

L’any 2015 la gent comença a posar-se en contacte amb la Roser i es comença una nova època per l’Associació ACME amb l’Alícia, la Laura, el Pau, l’Elena & l’Òscar. Des de llavors, l’Associació s’ha anat ampliant per tal de donar suport i acolliment al conjunt de malalts d’epilèpsia i ha anat informant sobre la malaltia i les seves característiques.

Objectius

L’ACME és l’Associació Catalana de Malalts Epilèptics i té com a objectiu principal servir d’ajuda per a totes aquelles persones que necessitin conèixer més a fons la malaltia de l’eìlèpsia i necessitin un suport psicològic per afrontar-la, ja sigui de manera directa o indirecta.

Identifiquem les crisis d’abscència com un dels símptomes més freqüents en els malalts d’epilèpsia, i que poden ajudar a diagnosticar la malaltia de l’epilèpsia.

L’ACME pretén donar la importància que mereix a una malaltia tan poc tractada i desconeguda com l’epilèpsia, per tal que les persones afectades rebin l’atenció adient. Lluitar pels drets dels malalts i crear un espai de debat per poder sentir-se recolzat.

Dar a conocer la epilepsia

Mostrar a la sociedad la complejidad de la enfermedad y su tratamiento. Dirigir a los enfermos de epilepsia a los centros especializados en esta enfermedad.

Donar a conèixer l’epilèpsia

Mostrar a la societat la complexitat de la malaltia i el seu tractament. Dirigir els malalts d’epilèpsia als centres especialitzats en aquesta malaltia.

Soporte psicológico

Encuentros donde dar soporte psicológico a los enfermos de epilepsia y a sus familias. Desestigmatizar la enfermedad y realización de actividades conjuntas con especialistas, enfermos y afectados.

Suport psicològic

Trobades on donar suport psicològic als malalts d’epilèpsia i a les seves famílies. Desestigmatitzar la malaltia i realització d’activitats conjuntes amb especialistes, malalts i afectats.

Compartir experiencias de los afectados

Generar entornos donde los afectados puedan compartir conjuntamente sus experiencias. Organizar actividades conjuntas entre los afectados donde haya charlas con especialistas y debates.

Compartir experiències dels afectats

Generar entorns on els afectats puguin compartir conjuntament les seves experiències. Organitzar activitats conjuntes entre els afectats on hi hagi xerrades amb especialistes i debats